2. Сергій Дзюба Подвійний хронотоп
Сергій  Дзюба
    Подвійнийхронотоп
graphic
     Така назва книжки цікавої письменниці зНіжина Тетяни Сидоренко . Цямікроповість (авторське визначення жанру ) вийшла вжитомирському видавництві «Бук-Друк », перед цимздобувши перемогу вЧернігівському обласному літературному конкурсі рукописів . Це- добротний постмодерний текст , читаючи який , відчуваєш естетичне задоволення відточного йводночас високохудожнього зображення картини світу на зламі епох .
    Далеко не кожен маєтаке щастя - прожити своє життя вдвох епохах . Уколишній - дороку 1991-го, тавтеперішній , названій демократичною . Персонажі цієї повісті такого щастя зазнали . Вони жили , творили , вважаючи себе «бійцями ідеологічного фронту », божурналістика поставила на нихсаме таке тавро . Вони йдалі живуть ітворять , алевіншому часі та віншому просторі . Звідси - йназва повісті як прозорий натяк на швидкоплинність часу впоєднанні знеймовірно динамічним простором , наповненим уженовим , пострадянським змістом : новими ідеологемами , новими цінностями йпріоритетами .
    Отож , художнє поєднання часу йпростору (майже відсканована колишня йтеперішня реальність ) зазаконами письменницької творчості перетворюється влітературний хронотоп . Уцьому тексті - щейподвійний .
     Естетика постмодерної творчості передбачає використання ремінісценцій та ознак раніше домінуючих улітературному процесі стилів інапрямків , атакож (іцеобов'язково !) художнього прийому театральності взображенні картини світу . Вякості «театру », девідбуваються основні сюжетні події , авторка обрала ... Київську вищу партійну школу , - найпрестижніший колись навчальний заклад увітчизняній системі освіти (нинішній Інститут Міжнародних відносин ).
      Саме там, уКВПШ , якавтексті іронічно названа Інститутом Великого Вождя , «гризуть граніт науки » більшість персонажів повісті . Деякі зтихнаук - відверто штучні , неіснуючі : науковий комунізм , наприклад , чинауковий атеїзм , політекономія соціалізму чи мєжкомдвіж (рос. - мєждународноє коммуністічєскоє двіженіє ). Тому головній персонажниці Ользі (якзгодом виявилося , нелише їй одній ) тінауки здаються дещо дивними , йвона на них«просто забила ». Натомість - детальне студіювання праць відомих філософів , культурологів , атакож - відвідування столичних театрів , виставок , концертів знаменитих співаків .
     Інститут Великого Вождя вційповістині - цеякдержава вдержаві . Тут«привид комунізму », який по Європі бродив -бродив , знайшов свою вічну прописку . Тутвсе-  найкраще : бібліотека , читальна зала , лекційні аудиторії , їдальні йкафе , гуртожиток іт. д. Саме там, угуртожитку , наодній вечірці , персонажниця зустрічає своє «доросле кохання », азатим дуже дорого за це розплачується .
      То бувжиттєвий досвід . Болючий , жорстокий , алевсе-таки досвід . ІвОльги після пережитих труднощів та переживань ніби очівідкрилися на те , щотвориться навколо неї. Наснився їй віщий сон, розгадка якого невдовзі підтвердилася реальними подіями , - розпад Радянського Союзу : «Іпокликав Боян помахом правиці трьох богатирів до себе : Бориса , Леоніда йСтаніслава . Іпримчали вони щодуху ... Таненаконях своїх вороних . А... назубрі ! Всівтрьох - наодному зубрі !.. Великому такому , рогатому йгрізному ! Іпомчав вінїхажуБіловіжську пущу ... Іспівав їм услід Боян голосом Великого дитячого хору : «Мнепонятна твоя вековая печаль , / Беловежская пуща , Беловежская пуща ...»
     Композиційно книжка вражає своєю нетрадиційністю . Багатотематичність (родинна , соціальна тема , проблеми молодіжного середовища іт. д.) гармонійно реалізується через поведінку йхарактери індивідуалізованих персонажів , через їхнє бачення навколишнього світу йусвідомлення своєї ролі вньому .
    Цікавий художній прийом «книжка вкнижці » єсуттєвою динамічною силою всюжетотворенні . Таневидима йніким нечитана «Материнка » - об'єкт письменницької фантазії - відіграє потужну художню роль уплані цілісності тексту йбездоганного завершення сюжету .
    Тутнемає нічого зайвого , - жодної описовості чи повтору . Авторка спеціально вдається до мовної скупості , наповнюючи кожне слово , кожну стилістичну фігуру значущістю йглибиною змісту . Тому враження відпрочитаного такі : цехороша сучасна українська проза здинамічним сюжетом , глибоко психологізованими персонажами , майстерним умінням «тримати інтригу » докінця твору . Щиро радію , щовсучасному українському літературному процесі вчитацькому вжитку єтакі книги .                                                                       
Сергій   Дзюба -   президент Міжнародної літературно -мистецької Академії України