11. Наталя Федько Вірші
НаталяФедько
Вірші
БілокурКатерина
         Акровірш
«Безмалюванняязагину» - говорила
Іцарствоквітівнаполотнахтитворила.
Любовіщироїтакпрагнула. Асвіт
Облуднимреготомстрічав. Ти- майжеміт.
Красоювпертозахищаласьвідзневір.
Усвіті- тиша. Всіпринишкли…НавітьЗвір.
Ранковийпроміньзасіяв, іполилась
Квітковасага- вкосмос. Абезкрилим- зась!
Алеж…Ціна, якутимусилаплатить,
Такависока. Йдешкрізьхащісамоти.
Елегійлюдинескладутьтобі. Оні!
Ричалиниці. Зловтішалисядурні.
«И-и-и. Нащожінцімалюватьцюдивину?
Некинеш?» - «Ні». Твоюжурбуітаїну,
Amor al arte* тількиквітирозуміли…
                                21.07.2018
*Любовдомистецтва
ДжорданоБруно
         Акровірш
     Дякую, щотибувнескореним. Творив. Мислив. Дякую, щотибув.
   Жаль, нетрималатебевтойостаннійдень, мовсестра, заруку.
   Ой, якважкожилосьтобі! Пошукістин- табу.
    Радість- табу. Акохання- мука.
    «Джордано, єретикомтисебевизнаєш
    Абати, єпископи, друзілукаві. Слова, повніглуму.
    Незріксятисвоїхдуміпошуків…Зболенесерцемоє
    Одногоднязакричало: «Світе! Тивтративбільше, ніждумав
   
- Бруно, васвженеврятуютьнірозум, нівашізв'язки.
- Рай- цесвобода. Тамбудутьлітатидумкимої, мовластівки.
Утойденьтизгорів. ІБог- неолюднений, справжнійтебеДушеюобняв.
«Неможливообратисвітлойдобробезволі, любові, знання».
Осьіяздригнуласьіозирнулась, начетвійголоспочула.
                                           02.08.2018
СтівДжобс
        Акровірш
Синєнебозітхнуло, ітиполетівзжуравлями,
Тизавждивідчував: марнуватичас- цевибірневдах.
Іживчуттями, справами, мріями. Апроблеми- ценеминучіплями
ВзошитіДолі. Тонащовпускатиусерцестрах?
Дивак. Шукач. Майстервеличнихрішень. Усеце- протебе.
Жив, поспішаючи. Мабутьзнав: скоровирійпокличе.
Одногодняпрочиталатвоєінтерв'ю, ібризнулисльозизнеба.
Більтвійобпік, інаплесіЧасупобачитивстиглатвоєобличчя…
Слухаюшепітзірок, щоприйшлинасерпневевіче.
                                       2018
ШарлоттаСаломон
           Акровірш
«Шарлотто, яприлечудотебеянголом» - шепотілазневіренамати.
Атищенезнала: вона- неєдина, хтозвласноїволіпішовзаОбрій.
Рідтвійтаївчималострашнихтаємниць. Тимусилаобирати:
Лишитибезсмертнещосьпособі, чикроквнебуттязробити.
«О, Даберлоне*, тебеякохаю!
Тисильний, мудрий, хоробрий.
Тачомумовчиш? Якнестанешмоєюдолею, станьмоїммітом
Адоляужезірваладлядівчинижовті(іззапахомрозпачу) квіти.
Сліпаненавистьтворилахаос…Білядомучовгаласмертьоката.
Ативзялафарби, папір- істворилап'єсусвою.
Любов. Туга. Прощання. Деопоришукати?
Однати, йокраденийсвіт. Обидвави- накраю.
Митьщастя. Весільнапісня. Утебепідсерцем- дитина.
Однакворогинедрімали…Харон* ударивпохвилічорнимвеслом.
Несталотебе. Говорятьздушеюмоєютвоїкартини…
                                   201
    *Даберлон- такШарлоттаназивалаАльфредаВольфсона, чоловіка, якийставїїпершимкоханням, наставникомідругом.
   *Харон- удавньогрецькійміфологіїперевізникпомерлихуцарствоАїда
Життя- унотах
             Пам'яті Джузеппе Верді
      Акровірш . Гама
ДОщастяялечу…Підзойктуману.
РЕвутьвітриімолятьсяморя.
МІлорде дежви? Долінегорять!
ФА-нотоюбринитьмоєсвітання…
СОЛдатиЧасу- горді, працьовиті
ЛАднавестиготуютьсяусвіті.
СІвіллисіютьзернаслівнаНиві…
ТанивазветьсяЕроюПрозрінь.
                                     20.02.2017
Несподіванепрозріння
    Нічшепталанам: «КлючдоІстини- висамі,
    Азамки- цестрахи, щовп'ялисьвсерцяголками».
    Яквідсунутивбезвістьстрахнайгіркішиймій?
    Явжечую, якпричаївсьвінпоміжрядками,
    Щобужалитькогось. Здригаюсь, кричу: «Несмій
    Тих, хтовВирійполинув- знаюя- невернуть.
    Алежстрахрозіп'ятиможеітувесну,
    Щолишенародилась. Мечуруцістискаю.
    Б'юсвійстрахіспливаюкров'ю…Невжесвітає?
    Тих, когоятримала, мушувіддатиРаю.
Пролетілижалікрізьмене, мовзграяптиць,
    Іпощезнувнавікмійстрах. Язцілиласьвранці.
    Книгихочутьнабал. Втектизістарихполиць
    ЇмдозволивсамХронос. Бачу: слова-повстанці
    Захищаютьвідсвітусадмоїхтаємниць.
    
Івогненнасльозапрозріньспопелитьпотвор,
    Тих, якінамагалисьдолюмоюпрогризти.
    Заспіваютьвітри. Цебудемогутнійхор-
Стоголоссянадій…СвітанокзочимаЛіста
Посміхнетьсяменіімовить: «Додомуйди!
Там, дебувсклепжахіть, буяютьпізнаньсади».
                            2017
Підслуханіголосиквітів
    Долоніземлітеплотоюісумомналиті,
    Яриловслухаєтьсявшепітзамріянихквітів.
    Щоскажейомупелюстково-духмянедитя?..
    - Я- пролісокранній,
    Я- келихчекання.
    Долаючизиму,
Плетудивнірими.
- Ами- першоцвіти,
Наївні, мовдіти.
Ніхтоневкрадевнас
Довірудосвіту.
- Знайомтесь- тюльпан!
Яповажний, мовпан.
Шануюсміливих,
Бострах- тобур'ян.
- Я- білийнарцис,
Зовсімнеегоїст!
Веснивірнийдругя,
Печальнийартист.
- Я- гордалілея,
Мрійлива, якфея.
Ненавиджублазнів
Інесмакув'язнів.
- Ая…яволошка.
Соромлюсятрошки
Всіхпоглядівпильних.
Яскромнаівільна.
- Я- діва-ромашка,
Смілива, якпташка,
Бентежнаіщира…
Люблюсвітбезміри!
- Я- мальварозкішна,
Веселаініжна.
Ловлюмрійкраплини,
Всамотності- гину.
- Трояндая, друзі!
Посестраямузі,
Авітру- коханка.
Я- гордістьсвітанку.
- Ами- чорнобривці,
Відважнімисливці
Защастям, пізнанням.
Ми- сповідькохання.
- Я- жовтажоржина,
Яриладружина.
Лірична, смілива
Ітрохипримхлива.
- Я- айстрахоробра,
Сувораідобра.
Вітрівнецураюсь,
Росоювмиваюсь.
Вониговорили, журились, ітакнедоречі
СховавсяЯрило Упаланічквітамнаплечі…
   
Потойбікмогокохання
         Навіяно музичною композицією Ivan Torrent «Beyond Love»
     Потойбікмогокохання- пекельнаодинокістьВан-Гога,
НечутнийстогінБетховена, співЧураївнитерпкий.
    Моялюбов- цекличамазонокіКассандриостаннятривога.
   Колименістрашно- гостізВічновиріюприходятьвмоїрядки.
   Потойбікмоєїволі- вогнище, якезабралоЖаннуД'Арк,
    Лютівогніінквізиції. Страшно…БоЗвірбувтакблизько.
    Зрячістьмоя- цетугаСтівенаГокінгаі…порожняколиска,
   ДемалаббутидитинаШарлоттиСаломон…Акохання- цедар,
   ЯкийтиберешзрукВсесвіту. Або- небереш.
    ІменемЯрила. ЗізгодиРіки. Зблагословеннядерев.
    Якщовибірзроблено, то…нікрокуназад.
    Ібайдужесвітові, девпадетвояостаннясльоза,
    Ібайдужевсім, девпадештисам(або- сама).
    Любиш? ЗначитьіншогоХраму, окрімвідваги, втебенема.
   Немаіншогозахисту, іншогоприхистку, іншоїдолі.
    Щирекохання- театр, денесмієшзігратижодноїролі,
    Окрімоднієї, своєї- котрузавчаєшіщевРаю.
    ПотойбікКохання- пригорнувшисьдотебе, стою
    Я- твояпотаємнаніжність